2013-03-31

Admixture analys av DNA-test.

Många DNA-släktforskare gillar att  använda olika verktyg och kalkylatorer som finns tillgängliga. Admixture är ett av de mer populära då man gjort ett autosomalt DNA-test. Den här typen av verktyg finns på bl.a gedmatch.com.

För tillfället är ett av de mest populära verktygen Eurogens K36 Admixture Proportions.

Jag har använt detta verktyg både på min fars- och mors DNA resultat och fick då följande presentation av resultatet;

Pappa;
North_Sea        24.08%
Fennoscandian        19.14%
North_Atlantic        12.47%
Eastern_Euro        11.49%
French             6.85%
East_Central_Euro     6.60%
Iberian             6.29%
Italian             5.34%
Central_Euro         5.10%
North_Caucasian         1.40%
Basque             0.56%
Volga-Ural         0.35% 
West_Med         0.25%
Oceanian         0.09%


Mamma;
Fennoscandian        23.85%
North_Sea        19.11%
North_Atlantic        11.40%
Eastern_Euro         9.76%
East_Central_Euro     7.60%
Central_Euro         6.91%
Iberian             5.47%
French             5.02%
East_Balkan         4.68%
Basque             3.65%
Volga-Ural         1.28%
West_Med         1.26%

Som synes är det i mångt och mycket ganska likvärdiga resultat. Min mamma har lite mer östligt ursprung tydligen.

Jag blir lite nyfiken på det franska och italienska inslaget på min fars resultat (och från Oceaninen?), men som vanligt vid den här typen av analyser på det riktigt djupa ursprunget är det inte troligt att det går att få fram något ur tillgängligt källmaterial.

Jag passade även på att köra resultaten i det kända; Hunter/Gatherer vs. Farmer (Jägare/samlare gentemot Bonde), vilket också är ett testverktyg från Eurogens.

Pappa:
Baltic Hunter Gatherer        66.48%
Mediterranean Farmer        25.16%
Anatolian Farmer         5.92%
Oceanian Hunter Gatherer     1.05%
North Eurasian Hunter Gatherer     0.89%
Bantu Farmer             0.28%
South American Hunter Gatherer     0.22%

Mamma:
Baltic Hunter Gatherer        67.10%
Mediterranean Farmer        26.03%
Anatolian Farmer         3.09%
North Eurasian Hunter Gatherer     2.29%
Middle Eastern Herder         0.52%
South Asian Hunter Gatherer     0.50%
South American Hunter Gatherer     0.30%
Pygmy Hunter Gatherer         0.16%

Utifrån dessa resultat tycks 3/4 av mina anor riktigt långt tillbaka i tiden ha varit jägare/samlare och bara 1/4 var bönder.

Dessa admixture analyser är som sagt ganska populära och ganska intressanta, men ur ett släktforskningsperspektiv ger det föga användbar information.