2013-07-04

Testa alla syskon med Family Finder

Family Finder är ett autosomalt DNA-test för släktforskare som kan hjälpa dig att bekräfta eller avfärda förmodade släktskap, att verifiera ditt släktforskningsresultat eller att bara hitta nya släktingar.

Alla ärver vi 50 % av vårt DNA från vår far och 50 % från vår mor och de har i sin tur självklart ärvt lika mycket från sina föräldrar, osv.

Ett vanligt misstag är att folk anser att syskon därmed har helt likvärdigt DNA och att det inte är lönt att låta mer än ett av syskonen göra Family Finder testet.

I själva verket så har normalt alla individer i en syskonskara en del DNA som de är ensamma om att ha bland syskonen. Detta DNA har de självfallet fått från sina föräldrar och det är slumpen som avgör hur det fördelas.

Principen är kanske enklare att förstå när man inser att ens föräldrar har 100 % DNA vardera och att när vi fick våra 100 % DNA av dem, så var det alltså hälften av deras DNA som vi INTE fick. Men det var kanske så att brorsan fick en liten bit av det som jag själv inte fick osv...

När man sysslar med DNA-genealogi är varenda liten bit DNA man kan få tag på och jämföra med, ytterst värdefull, så allra bäst är självklart om man har sina föräldrar i livet och ser till att testa dem. Men har man bara en eller ingen förälder att testa, då blir plötsligt ens syskons DNA alltså extra värdefullt och mycket användbart.

Som ett exempel har jag här gjort en liten tabell med matchningar som min mor och hennes bror (min morbror) fick i Family Finder under några veckors tid (från 7/6 till den 1/7 - 2013).
Datum Match nr Mor - cM Morbror - cM
13-06-07
Match 1
X 31,73/8,38
13-06-07
Match 2
X 33,03/8,38
13-06-07
Match 3
X 20,99/8,38
13-06-07 Match 4 26,82/7,91 26,56/7,91
13-06-07
Match 5
X 36,48/9,40
13-06-07 Match 6 45,75/8,88 22,20/7,77
13-06-17 Match 7 22,37/7,95 25,47/7,95
13-06-17 Match 8 21,44/9,95 32,16/9,10
13-06-17 Match 9 28,39/10,09 32,21/10,09
13-06-17 Match 10 29,98/11,12 29,46/11,12
13-06-17
Match 11
40,50/9,34 X
13-06-17 Match 12 X 26,96/7,74
13-06-17
Match 13
35,71/8,03 32,49/8,03
13-06-24 Match 14 53,30/9,79 X
13-06-24 Match 15 43,69/8,14 X
13-07-01 Match 16 X 23,58/8,94
13-07-01
Match 17
24,06/7,91 X

Som synes fick min mor och morbror tillsammans in 17 stycken nya matchningar dessa veckor, varav endast 7 stycken var gemensamma och hela 10 stycken endast matchade en av dem!
Man kan även se att vissa av matchningarna är relativt stor skillnad på vad avser mängden DNA (som anges i centiMorgans, första värdet anger delat DNA och andra värdet längsta sammanhängande segment (shared DNA och longest block).
Ett X anger att de inte finns med på matchningslistan.

Om endast en av dem hade varit testad så hade man alltså missat en hel del värdefull och intressant information.

Så se till att beställa Family Finder test till så många av dina syskon som möjligt, det kan löna sig!