2014-05-31

Det man har visar inte alltid vad man är...

myOrigins heter den uppgraderade versionen av Population Finder.
myOrigins är ett "delresultat" i det autosomala DNA-testet Family Finder från Family Tree DNA.

Min pappas myOrigins resultat.

Många tycker att myOrigins är oerhört spännande och intressant och tror sig med resultatet få svar på detaljer kring sitt djupare ursprung. Men sanningen är att man endast får svar på vad som "blivit kvar" i den kontinuerliga blandning och "urvattning" som vårt autosomala DNA utsätts för genom generationerna.

I princip är det enkelt - allt DNA får inte plats! Ren matematik och logik.
Trots det tror många att resultatet ger en komplett och rättvisande bild över hur ens totala djupa ursprung ser ut. Men återigen, det visar bara vad som inte försvunnit...
Och sen av det som nu finns kvar, så jämförs detta mot en referensdatabas som är ganska grov och man matchas sen till det som är mest likt och ur detta presenteras resultaten i procent.

Om vi tittar på min pappas exempel ovan så blir han klassad som 100 % Europé, vilket alltså inte behöver vara korrekt. Det kan mycket väl ha funnits några anor från Asien eller Afrika eller andra världsdelar, men vars DNA inte "överlevt" alla generationers blandningar och bortfall.


myOrigins resultat för min far, hans bror och hans syster.

Om vi tittar på min far och två av hans syskon så ser vi också att det kan ge ganska olika resultat (trots att det är fastställt att de är helsyskon), vilket tydligt illustrerar hur stor påverkan slumpen har vad gäller autosomalt DNA. Bilden här intill visar min pappas resultat överst, min farbrors i mitten och nederst ser vi min fasters resultat. Tre helsyskon med ganska olika resultat.


Så visst kan det vara kul och spännande med myOrigins och andra ADmixture verktyg, men se det inte som något facit eller att det behöver vara ens särskilt representativt för just ditt totala ursprung.

Magnus Bäckmark skrev nyligen ett ganska utförligt blogginlägg om myOrigins för den som vill fördjupa sig ytterligare i matematiken.