2013-10-01

Orcadian? - Jag är ju Svensk?

Jag ser och hör den här frågan dagligen och det måste vara en av de vanligaste frågor som ställs av oss svenskar som gjort DNA-testet Family Finder;
- "Varför står det att jag är Orcadian och att mitt ursprung är från England när jag vet att jag bara har svenska anor?"

I testet Family Finder ingår något som heter Population Finder, vars resultat visar en sammanställning på dina anors geografiska och etniska ursprung.

För den som söker och tittar i FAQ, eller "vanliga frågor" som det kallas på svenska, så finns självklart svaret där, men missas oftast ändå.

Population Finder är fortfarande på s.k Beta nivå, vilket innebär att det är en tjänst som fortfarande är under utveckling och inte helt färdig. Men rent enkelt är det så att vi i vårt autosomala DNA (som testas med Family Finder), har möjlighet att spåra och urskilja viss information om varifrån våra anor har funnits och vilken etnicitet de kan ha. Detta går ganska långt tillbaka i tiden, ca 2000 år och sträcker sig därför avsevärt bortom vad vi kan verifiera med traditionell släktforskning.

Min pappas resultat i Population Finder
Som sagt så får de flesta svenskar som testar sig ett resultat i Population Finder som säger att de är till största del "Orcadian", vilket alltså skulle innebära att vi kommer från ön Orkney, som hör till Storbritannien.

Om vi läser i FAQ så ser vi att detta i sin tur innebär att vårt DNA indikerar att vi har ett ursprung som mest liknar en av flera olika referensbefolkningar som används i Population Finder.
Om vi kollar vilka referensbefolkningarna är så ser vi att där inte finns några svenskar, norrmän, danskar, engelsmän, tyskar, holländare, osv, utan i vår del av världen, dvs västra Europa, så finns följande referensbefolkningar tillgängliga; Baskiskt, Franskt, Orkniskt och Spanskt.
Så om vi inte har afrikanskt, asiatiskt eller amerikanskt ursprung de senaste 2000 åren bland våra anor, så är vi alltså oftast Européer och där vanligen mest lika referensgruppen från Orkney.

I princip skulle det lika gärna ha kunnat stå "nordvästeuropeiskt" och man hade kunnat markera hela nordvästra Europa på kartan, så hade det kanske inte förvirrat så många som det gör idag.

Det skiljer alltså inte särskilt mycket genetiskt på en tysk, en norrman, en svensk eller en engelsman och vi får alla oftast att vi är mer eller mindre 100 % Orcadian som resultat.

Många vill gärna hoppas och tro att vi svenskar har en egen uppsättning DNA som skiljer oss från t.ex danskar eller engelsmän och möjligen har vi det men isåfall extremt små avvikelser som inte framkommer i detta test.
Så har vi då någon direkt "nytta" av resultatet i Population Finder? Njae, kanske inte. Vi kan som sagt se ganska bra vilka världsdelar vi haft våra anor de senaste 2000 åren, eller åtminstone de anor som vi har kvar något DNA från, eftersom autosomalt DNA nedärvs till stor del slumpmässigt. Men för att se om vi har svenskar, danskar, engelsmän eller tyskar, så är det inte direkt användbart.

Sen har våra nuvarande länder och nationer sällan funnits så länge som 2000 år heller, vilket inte gör saken enklare.

Andra projekt och forskare, både proffs och amatörer, försöker i ambition och iver att djupanalysera och urskilja olika små avvikelser i resultaten för att hitta små enskilda markörer och sekvenser och därmed komma fram till mer detaljerade slutsatser. ADmixture kallas dessa verktyg och finns i mängder och baseras på olika teorier. Ibland tycks de ge ganska förväntade resultat och man anser då att de är mer "korrekta" än det grova resultat man får i Population Finder, men några månader senare kommer något annat verktyg där föregående analys helt omkullkastas, så detta är något som man kanske bör ta med en nypa salt.

Förutom Orcadian så brukar vi svenskar ofta ha en viss procent "Ryskt/Finskt", särskilt de med sina rötter från norra Sverige.
En del av oss med Valloner bland anorna får en andel "Franskt" och möjligen även "Baskiskt" och "Spanskt", men merparten av de med Vallonskt ursprung hamnar också under "Orcadian".

Personligen tycker jag att Orkniskt ursprung passar oss ganska bra med tanke på vår historia med vikingar och liknande. Lite mer om Orkney och dess historia kan du läsa här.