2012-10-12

Rädda våra gamla socknar!

Rädda Socknarna!

Just nu pågår ett upprop och en namninsamling för att rädda våra gamla svenska socknar!

Du hittar uppropet här; http://upprop.nu/NRMK och jag uppmanar och hoppas jag att fler kan tänka sig att skriva på uppropet!

Jag tycker de gamla svenska socknarna ska få överleva och att de är en viktig del av vårt kulturarv!

Däremot håller jag inte helt med om mycket av argumentationen som framförs om hur avgörande och viktigt det är att socknarna blir kvar; Jag tror t.ex INTE att det kommer att bli svårare att släktforska i framtiden om socknarna skulle försvinna!

Jag menar, det är ju ingen som går ut och raderar alla tidigare sockeninformation ur de gamla kyrkböckerna och de nya uppgifterna finns ju på data, vilket snarare kommer underlätta framtida släktforskning. (Däremot anser jag att den typen av släktforskning som vi hittills har bedrivit inte kommer fungera för framtida generationer, men det är oavsett om socknar finns kvar eller ej, läs gärna här.)

Socknarna har ändrats förr och sättet man angett folks födelseplats har varit olika under olika tidsperioder, vilket självklart krånglar till det lite för oss släktforskare.
Men sedan datorisering och folkbokföring tagit över handskrivna kyrkböcker, så innebär det faktiskt en förenkling och förbättring vad gäller släktforskningen!

Viktigt att tänka på är att släktforskning, eller genealogi som det heter, går ut på att ta reda på personers släktskap. Egentligen är det alltså ganska oväsentligt vart en person är född, eller vilket yrke de har osv för att få klarhet i ett släktförhållande.
Efter att folkbokföringen och våra personnummer införts så försvinner risken för personförväxling som annars alltid finns i de gamla kyrkböckerna, likaså är uppgifterna sökbara och lättillgängliga.

Däremot ger ju socknar, yrken, gårdsnamn och prästens noteringar om att någon var "halt eller lytt" givetvis mer "krydda" åt släktforskningen, vilket är viktigt för många och intressant för de flesta. Men som sagt själva släktforskandet, att ta reda på hur folk är släkt, det blir bara lättare med datorisering och folkbokföring.

Så det är alltså inte av släktforskningsmässiga skäl som jag gärna ser att våra socknar får finnas kvar, utan enbart för att våra svenska socknar är ett gammalt kulturarv som funnits sedan "urminnes tider".

Allt nytt är dock inte av ondo och allt gammalt är inte bara bra... Jag tycker om utveckling och framåtskridande rent generellt, men i detta fall vill Skatteverket ta bort de gamla socknarna enbart för att slippa hantera dem och jag tycker det är lite kul att ha kvar nåt som är ofarligt, men ändå ger en viss krydda åt våra liv och är en del av Sveriges karaktär.

Så skriv på uppropet om du vill ha kvar socknarna, men räds inte möjligheterna att släktforska även om dom tas bort.

Att mina framtida barnbarn kanske kommer att noteras vara födda i "Område 77, Sektor 12" ser möjligen mycket tråkigare ut än att det skulle ha stått; "Trosa-Vagnhärad, Södermanland", men de kommer fortfarande vara mina barnbarn och det kommer vara enkelt att få fram hur vi är släkt med varandra och andra personer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar