2012-09-30

Valloner i släkten

Louis De Geer
Många Svenskar säger sig veta eller tro att de har Valloner bland sina anor.
I många fall förklaras en persons mörka hår eller bruna ögon att vara något som nedärvts under många generationer just från någon anfader som varit Vallon.

De flesta Valloner kom in i Sverige under början av 1600-talet. En viktig person i sammanhanget var den kända Louis De Geer som var ansvarig att många Valloner hittade till Sverige. De kom hit som skickliga specialister med viktig kunskap att få igång framförallt den svenska järnhanteringen. Det lär ha varit knappt 1000 stycken Valloner som blev kvar i Sverige efter att merparten av dem återvänt hem till sina hemländer. Väldigt många Valloner med franskklingande namn blev snabbt "försvenskade" och började använda vårt svenska namnskick med patronymikon, varmed det efter några generationer var svårt att veta om det rörde sig om personer med Vallonskt ursprung.

Men det fanns ju de som behöll sina efternamn och dessutom inte gärna beblandade sig med den svenska befolkningen i samma utsträckning, utan man gifte sig med personer ifrån andra Vallonsläkter under många generationer framåt.

De flesta tycker nog att det är ganska spännande och kanske till och med lite prestigefyllt att ha Valloner i antavlan. Det händer ibland att man sätter det Vallonska släktledet främst och väljer ut dessa, ibland väldigt få, anor att vara de "viktigaste" i sitt ursprung.

Eftersom de flesta Valloner som kom hit var utbildade och kunniga inom smide eller därtill relaterad verksamhet såsom järnbruk osv, så är det vanligt att man hittar en större andel Valloner inom stora smedsläkter och annat "bergsfolk".

Jag har inte hittat några Valloner med de traditionella efternamnen i min egen släkt, däremot tycks det finnas en hel del av de snabbt "försvenskade" Valloner som framförallt hade något enklare yrken inom smeds- och järnhantverket, som kolare och hjälpsmeder.

För den som är intresserad av Valloner i allmänhet så rekommenderar jag att titta på "Sällskapet Vallonättlingar - SVÄ" som har en ganska omfattande verksamhet och information om  de olika Vallonsläkterna.

Förutom med traditionell släktforskning så finns det även möjlighet att med autosomala DNA-tester hitta spår av ett Vallonsk ursprung. Däremot är det inte säkert att man trots Vallonskt ursprung i antavlan har nedärvt något DNA som kan härledas till Vallonien.

Det finns en bok som heter "Valloner - Järnets människor" som är spännande läsning om Valloner i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar