2014-11-29

Multipla släktskap kan trassla till det...

Det handlar i grunden om matematik eftersom vår befolkning förr var betydligt mer sparsam än den är idag. För ca 500 år sedan hade Sverige ca 800 000 invånare och från dessa härstammar merparten av dagens snart 10 miljoner invånare. Med andra ord är det väldigt vanligt att de flesta svenskar har en eller flera släktkopplingar till varandra om vi ser bakåt en 10-12 generationer.

"Vi är alla släkt", iallafall om vi går tillräckligt långt tillbaka i tiden. Vissa befolkningar, som den svenska och kanske än mer den finska har dessutom ofta ett stort antal anförluster (dvs att en och samma person förekommer på flera ställen i ens antavla).

Det här gör att man med en och samma person kan ha ett antal olika släktskapskopplingar, eller multipla släktskap, som vid ett genealogiskt DNA-test yttrar sig på lite olika sätt.
Det kan bli trassligt helt enkelt. I vissa fall kan små delar, eller segment, komma från de olika släktkopplingarna och sättas ihop till större, sammansatta segment. Och i vissa fall så är det enbart en eller ett fåtal av släktkopplingarna som faktiskt visar sig i resultatet och de resterande andra har helt slumpmässigt fallit bort. Och då vet man alltså inte vilken koppling som är den som visar sig i DNA-matchningen.

Oftast visar sig multipla släktskap annars i testresultaten som att vara ett större och starkare släktskap än det sen visar sig vara på riktigt. Dvs man kan få indikation på att man bör vara fem-männing med en person som man egentligen är sju-männing med OCH man även är dubbelt åtta-männing med osv.
Ett sätt man ibland kan skilja på dessa matchningar är att de oftast har en ganska stor mängd delat DNA (shared DNA), men att det längsta sammanhängande segmentet (longest block) inte är förhållandevis så stort.

Har man anor från norra Sverige, Finland och även kopplingar till kolonialamerikaner (de amerikaner som har sitt ursprung i de kolonier som grundades i början av 1600-talet), samt många adelssläkter, så är risken avsevärt större att man får multipla släktskap och resultaten i Family Finder kanske inte ger helt korrekt avståndsbedömning av släktskapet. Det beror då på att det var vanligare med trassliga och multipla släktskap här.

Det kan vara svårt att ange ett bekräftat släktskap i Family Finder när man upptäcker att det finns multipla släktskap eftersom man endast kan ange ett släktskap, vanligen väljer man då det närmaste (även om det kanske inte är just den kopplingen som man ser i resultatet).Inga kommentarer:

Skicka en kommentar