2014-12-30

Framtidens DNA-tester.

2014 har varit ett händelserikt år. På många sätt förstås, men just nu tänker jag på DNA-genealogi och dess utveckling.

Det är svårt att få fram konkret information om hur många nya som låtit testa sitt DNA under året. Family Tree DNA (FTDNA) har nu snart 700 000 testresultat i sin databas och min professionella uppskattning är att kanske vi snart börjar närma oss 10 000 svenskar som testat sig totalt.
Jag har personligen beställt över 250 test-kit till mina klienter bara i år och intresset för- och frågor kring- hur man kan använda DNA i släktforskningen har ökat kraftigt i min verksamhet, både från kunder och media.

Själva testerna i sig har dock inte förbättrats eller förändrats nämnvärt. Priserna har legat på ungefär samma nivå pga rådande konkurrens mellan de olika testföretagen. Det jag tycker mig se är att ledtiden från beställning till färdigt resultat har förkortats något, högst sannolikt pga utökad och förbättrad kapacitet i labben och snabbare utrustning för analys.

Många frågar om vi snart kommer få nya, bättre DNA-tester som ersätter eller uppgraderar de befintliga och antagligen kommer det fortsätta att tas fram utökade tester för SNP-tester vad gäller Y-DNA och kanske vi får se en uppgradering av testchip för autosomalt DNA också?
Kanske får vi se även en systemuppdatering av det referenssystem eller "build" som man konstant jobbar på hos NCBI m.fl.

Men framförallt tror jag på en utveckling av analysverktygen, vilket förhoppningsvis kommer ge oss större och bättre möjligheter att få fram användbar information från våra testresultat. Och ju fler som testar sig, desto bättre kommer möjligheterna bli. Jag gissar att vi kan se minst en fördubbling av det totala antalet testade svenskar under 2015, kanske ännu fler än så. Vilket i sin tur innebär att matchningar blir fler och lättare att triangulera, att hitta och bekräfta kopplingarna till.

Intresset för djupare ursprung, etnicitet, mänsklighetens utbredning osv fortsätter nog att locka en hel del att testa sitt Y-DNA och mtDNA, trots att dessa är relativt trubbiga verktyg för just släktforskning. Men den stora ökningen tror jag kommer fortsätta vara kring atDNA, eller de autosomala DNA-testerna, som Family Finder. Ett modernt test med fullt fokus på just tillämpad släktforskning.
Det ska bli mycket spännande att följa den utvecklingen.

Och stort tack till alla besökare här på bloggen. Snart är det 50000 besökare som hittat hit och förhoppningsvis hittat något läsvärt. Gott Nytt År!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar